• 9 Book Library A Collection Of  - uroburos / Pixabay

    Zeszyt 32

Prace Historyczno - Archiwalne tom XXXII

ISSN: 1231-3335

DOI: 10.30657/pha.32.2020

 

Całość do pobrania: PDF

 

Artykuły i opracowania

Robert Borkowski
Fundacje i bractwa religijne w Głogowie Małopolskim od XVI do XVIII wieku. DJVU PDF

Witold Świder
Kultura ludowa Rzeszowiaków przełomu XIX i XX wieku – wybrane zagadnienia. DJVU PDF

Tadeusz Ochenduszko
Wojenne egzaminy dojrzałości w galicyjskich szkołach średnich w latach 1914/15 – 1917/18 DJVU PDF

Krzysztof Śmiechowski
Z „Sokiłem” w tle. Powstanie i rozwój ukraińskich organizacji gimnastyczno-pożarniczych „Sicz” (1900–1914) DJVU PDF

Anna Kasiarz
Zjazd w Dzikowie w 1927 roku. DJVU PDF

Іванна Лучаківська, Іван Зуляк, Андрій Кліш
Антін Гапяк – Управитель маєтку «Просвіти» в Угерцях Винявських (1 квітня 1920 р. – 31 березня 1932 р.) DJVUPDF

Wojciech Hanus
Rodzina Umerów i jej działalność w powiecie tomaszowskim w latach 1936–1946 DJVU PDF

Paweł Róg
Leon Kotarba (1924–1991). Przyczynek do biografii politycznej DJVU PDF

Krystian Propola
Cadyk Elimelech zLeżajska wświetle internetowego wydania amerykańskiego czasopisma „Jewriejskij Mir” DJVU PDF

Nadija Kulesza
Artur Seelieb (1878–1958) jako publicysta i popularyzator ukraińskiej kultury DJVU PDF

 

Materiały i źródła

Jakub Bodaszewski
Wieś Potakówka z lat 1786–1789 w świetle tzw. Metryki Józefińskiej. Przyczynek do historii miejscowości DJVU PDF

Robert Borkowski
Fragmenty wspomnień Teresy Mastalskiej-Chwiejczak o przedwojennym Rzeszowie DJVU PDF

Tadeusz Zych
Partyzancka mała matura DJVU PDF

Michał W. Puchalski
Agentura celna w sprawie ppłk. Tadeusza Zielińskiego DJVU PDF

Dariusz Jacek Fudali
Skok z drugiego piętra gmachu WUBP w Rzeszowie – krótkie wspomnienie o Marii Dzierżyńskiej DJVU PDF

Agnieszka Fudali
Kultura muzyczna dzieci i młodzieży na przykładzie Dziecięco-Młodzieżowego Stowarzyszenia Śpiewaczego Sancta Musica w Tyczynie DJVU PDF

 

Recenzje

Wacław Wierzbieniec
Katarzyna Pabis-Cisowska, Postęp kontra tradycja. Kwestia małżeństwa, dobroczynności iszkolnictwa w żydowskim Krakowie na przełomie XIX i XX w., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2019 DJVU PDF

Krystian Propola
Szkice z dziejów gospodarczych i społecznych Galicji, red. Grzegorz Zamoyski, Rzeszów 2018 DJVU PDF

Izabella Frużyńska
„Tatuś Wasz jest w Rosji…”. Listy kieleckich Katyńczyków, wstęp, wybór i oprac. Marek Jończyk, Kielce–Warszawa 2020 DJVU PDF

Agnieszka Fudali
Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej. PRL w latach 1970–1975, red. Marcin Bukała i Dariusz Iwaneczko, Rzeszów–Warszawa 2019 DJVU PDF

Dariusz Fudali
„Rakowiecka 37”. Biuletyn Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, nr 10/2020 DJVU PDF

Katarzyna Wędrychowicz
„Kronika Tyczyńska”, nr 8/2020 DJVU PDF

 

Sprawozdania

Izabella Frużyńska, Marek Gieroń
„Już setki razy pisałem do Was…” – wystawa w Archiwum Państwowym w Rzeszowie w ramach Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu DJVU PDF

Marta Lasota
„Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu – retrospekcja” – wystawa w Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiego DJVU PDF

Maria Ficak
Relacja z uroczystości i spotkań w ramach przemyskich Obchodów XII Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu DJVU PDF