• 9

    Zeszyt 34

Prace Historyczno - Archiwalne tom XXXIV

ISSN: 1231-3335

DOI: 10.30657/pha.33.2021

 

Całość do pobrania: PDF

 

Artykuły i opracowania

Tadeusz Ochenduszko
Gimnazjum w Brzeżanach w latach 1806–1918. Zarys dziejów.  PDF

Tomasz Kotliński
Prezydenci i radcy Sądu Obwodowego w Rzeszowie (1855–1891). PDF

Sławomir Wnęk
Klaudiusz Angerman (1861–1922), przemysłowiec, działacz polityczny i filantrop. W stulecie śmierci PDF

Krzysztof Śmiechowski
Ideologiczny fundament ukraińskiego Towarzystwa „Sokił” (1894–1914) cz. II: Ewolucja sokilskiego munduru PDF

Dariusz Fudali
100 lat piłki nożnej w Tyczynie, czyli od ”szmacianki” do piłki skórzanej (1921–2021) PDF

Dariusz Półćwiartek
Stronnictwo Ludowe w powiecie łańcuckim w latach 1931–1939 PDF

Krystian Propola
Mojżesz Rubinfeld, Wiktor Grajewski, Jakub Berman: uciekinierzy z Polski w 1939 r. i ich losy PDF

Grzegorz Ostasz, Witold Mazur
Pierwsze dokumenty konspiracyjne Łukasza Cieplińskiego (1941–1942) PDF

Robert Borkowski
Działalność grupy zbrojnej GL „Iskra” na Rzeszowszczyźnie w latach 1942–1943 PDF

Arkadiusz Machniak
Informacja Wojska Polskiego wobec andersowców w latach 1944–1956 PDF

Filip Kępa
„Księża patrioci” w działalności Zrzeszenia Katolików „Caritas”. Przypadek ks. Stanisława Owczarka PDF

Materiały i źródła

Jakub Bodaszewski
Wieś Jaszczew k. Jedlicza w świetle mapy Miega i tzw. Metryki Józefińskiej w latach 1787–1789. Przyczynek do historii miejscowości PDF

Sławomir Wnęk
Wybrana korespondencja handlowa Zarządu dóbr Hrabiów Mycielskich w Wiśniowej nad Wisłokiem w latach 1915–1943 PDF

 

Recenzje

Wacław Wierzbieniec
Pomoc Żydom podczas II wojny światowej w źródłach archiwalnych. Zbiór studiów pod red Anny Krochmal, Przemyśl 2021 PDF

Dariusz Fudali
Urszula Dudek, Pamięć warto ocalić. Wspomnienia o służbie, przyjaciołach i znajomych, Kalisz 2022, ss. 644 PDF

Ks. Józef Mandziuk
Edgar Sukiennik, W drodze do sanktuarium. Parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Warszawie na Kole w latach 2006–2021, Wydawnictwo Bonum, Warszawa 2022, ss. 650 PDF

 

Sprawozdania

Izabella Frużyńska, Krzysztof Łyko
Obchody XIV Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu oraz Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim - wystawy i spotkania w Archiwum Państwowym w Rzeszowie PDF

Izabella Frużyńska
„Teatralne życie kostiumu” - wystawa i promocja albumu w Archiwum Państwowym w Rzeszowie w ramach Obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru PDF

Maria Tucka-Kłosowska
Ukraiński Dom w Przemyślu w obliczu wojny Rosji z Ukrainą PDF