• 9

  Redakcja

Archiwum Państwowe w Rzeszowie ul. Warneńczyka 57, 35-612 Rzeszów e-mail: pha.redakcja@rzeszow.ap.gov.pl www: www.pha.rzeszow.ap.gov.pl

 • Dr hab. prof. UR Wacław Wierzbieniec

  Redaktor naczelny
  Dr hab. prof. UR Wacław Maciej Wierzbieniec (ur. 7 listopada 1963 w Jarosławiu) – polski historyk, specjalizujący się w dziejach i kulturze Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku oraz historii najnowszej Polski; nauczyciel akademicki związany z uczelniami w Rzeszowie, Krakowie i Jarosławiu.
 • Paweł Dudek

  Zastępca redaktora naczelnego
  Dyrektor Archiwum Państwowego w Rzeszowie
 • Dr Izabella Frużyńska

  Sekretarz redakcji