• 9

  Redakcja

Archiwum Państwowe w Rzeszowie ul. Warneńczyka 57, 35-612 Rzeszów e-mail: pha.redakcja@rzeszow.ap.gov.pl www: www.pha.rzeszow.ap.gov.pl

 • Dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. UR

  Redaktor naczelny
  Dr hab. prof. UR Wacław Maciej Wierzbieniec (ur. 7 listopada 1963 w Jarosławiu) – polski historyk, specjalizujący się w dziejach i kulturze Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku oraz historii najnowszej Polski; nauczyciel akademicki związany z uczelniami w Rzeszowie, Krakowie i Jarosławiu.
 • Paweł Dudek

  Zastępca redaktora naczelnego
  Dyrektor Archiwum Państwowego w Rzeszowie
 • Dr Izabella Frużyńska

  Sekretarz redakcji

Rada Naukowa

 1. Prof. dr hab. Antonio Faur (Uniwersytet Oradejski, Rumunia)
 2. Dr hab. Michał Galas (Uniwersytet Jagielloński)
 3. Prof. dr hab. Paweł Grata (Uniwersytet Rzeszowski)
 4. Doc. Lubica Harbulova (Uniwersytet w Preszowie, Słowacja)
 5. Doc. Ivanna Luchakivska (Uniwersytet im. Iwana Franko w Drohobyczu, Ukraina)
 6. Prof. Peter Konya, Ph.D. (Uniwersytet w Preszowie, Słowacja)
 7. Dr hab. Wojciech Krawczuk (Archiwum Narodowe w Krakowie)
 8. Dr hab. Witold Mędykowski (Instytut Yad Vashem w Jerozolimie, Izrael)
 9. Prof. dr hab. Grzegorz Ostasz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza) – przewodniczący
 10. Prof. dr hab. Aleksij Suchyj (Uniwersytet im. Iwana Franko we Lwowie, Ukraina)

Recenzenci

 1. dr hab. Sabina Bober, prof. KUL,
 2. prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak,
 3. prof. dr hab. Jan Draus,
 4. prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński,
 5. dr hab. Michał Galas, prof. UJ,
 6. prof. dr hab. Jadwiga Hoff,
 7. dr hab. Jolanta Kamińska-Kwak, prof. UR
 8. prof. dr hab. Kazimierz Karolczak,
 9. dr hab. Mariusz Krzysztofiński,
 10. dr hab. Jerzy Kuzicki,
 11.  dr hab. Beata Lorens, prof. UR,
 12. prof. dr hab. Jerzy Motylewicz,
 13. prof. dr hab. Grzegorz Ostasz,
 14. dr hab. Janusz Pezda, prof. UJ,
 15. dr hab. Jan Pisuliński, prof. UR,
 16. dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ,
 17. dr hab. Stanisław Stępień,
 18. dr hab. Krzysztof Ślusarek,
 19. prof. dr hab. Marcin Wodziński,
 20. dr hab. Tadeusz Zych, prof. UR