• 9

  Redakcja

Archiwum Państwowe w Rzeszowie ul. Warneńczyka 57, 35-612 Rzeszów e-mail: pha.redakcja@rzeszow.ap.gov.pl www: www.pha.rzeszow.ap.gov.pl

 • Dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. UR

  Redaktor naczelny
  Dr hab. prof. UR Wacław Maciej Wierzbieniec (ur. 7 listopada 1963 w Jarosławiu) – polski historyk, specjalizujący się w dziejach i kulturze Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku oraz historii najnowszej Polski; nauczyciel akademicki związany z uczelniami w Rzeszowie, Krakowie i Jarosławiu.
 • Paweł Dudek

  Zastępca redaktora naczelnego
  Dyrektor Archiwum Państwowego w Rzeszowie
 • Dr Izabella Frużyńska

  Sekretarz redakcji

Rada Naukowa

 1. prof. Natalia Aleksiun (Uniwersytet Floryda, Gainesville, USA)
 2. prof. Christoph Augustynowicz (Uniwersytet Wiedeński, Austria)
 3. ks. dr Chun Yean Choong (Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej, Watykan)
 4. prof. dr hab. Jan Draus (Uniwersytet Rzeszowski)
 5. prof. dr hab. Antonio Faur (Uniwersytet Oradejski, Rumunia)
 6. dr hab. Michał Galas (Uniwersytet Jagielloński)
 7. prof. dr hab. Paweł Grata (Uniwersytet Rzeszowski)
 8. doc. Lubica Harbulova (Uniwersytet w Preszowie)
 9. dr Klemens Kaps (Uniwersytet w Linzu, Austria)
 10. prof. Yvonne Kleinmann (Uniwersytet Martina Lutra, Halle, Niemcy)
 11. prof. Peter Konya, Ph.D. (Uniwersytet w Preszowie)
 12. dr hab. Wojciech Krawczuk (Archiwum Narodowe w Krakowie)
 13. doc. Ihor Lichtej (Uniwersytet w Użhorodzie, Ukraina)
 14. doc. Ivanna Luchakivska (Uniwersytet im. Iwana Franko w Drohobyczu)
 15. dr hab. Witold Mędykowski (Instytut Yad Vashem w Jerozolimie, Izrael)
 16. ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec (Uniwersytet Rzeszowski)
 17. prof. Eduard Nizansky (Uniwersytet w Bratysławie, Słowacja)
 18. Jacek M. Nowakowski (Kustosz Zbiorów Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie, USA)
 19. prof. dr hab. Grzegorz Ostasz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza) – przewodniczący
 20. dr Joachim Popek (Uniwersytet Rzeszowski)
 21. prof. Szymon Redlich (Ben-Gurion University of the Negev, Beer-sheva, Izrael)
 22. prof. dr hab Łukasz Tomasz Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 23. prof. Peter Svorc (Uniwersytet w Preszowie, Słowacja)
 24. Prof. dr hab. Aleksij Suchyj (Uniwersytet im. Iwana Franko we Lwowie)
 25. prof. dr hab. Konrad Zieliński (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

Komitet Redakcyjny

prof. dr hab. Zdzisław Budzyński, dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. UR (redaktor naczelny), mgr Paweł Dudek (z-ca redaktora naczelnego), dr Izabella Frużyńska (sekretarz), mgr Marek Gieroń, prof. dr hab. Jan Kwak, dr hab. Władysław Tabasz

Recenzenci

 1. dr hab. Sabina Bober, prof. KUL,
 2. prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak,
 3. prof. dr hab. Zdzisław Budzyński,
 4. prof. dr hab. Jan Draus,
 5. prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński,
 6. dr hab. Michał Galas, prof. UJ,
 7. prof. dr hab. Jadwiga Hoff,
 8. dr hab. Anna Jakimyszyn-Gadocha prof. UJ,
 9. dr hab. Jolanta Kamińska-Kwak, prof. UR
 10. prof. dr hab. Kazimierz Karolczak,
 11. prof. UR, dr hab. Paweł Korzeniowski prof. UR,
 12. dr hab. Mariusz Krzysztofiński,
 13. dr hab. Jerzy Kuzicki,
 14. dr hab. Robert Lipelt prof. nadzw. PWSZ,
 15.  dr hab. Beata Lorens, prof. UR,
 16. prof. dr hab. Tadeusz Mędzelowski,
 17. prof. dr hab. Jerzy Motylewicz,
 18. prof. dr hab. Grzegorz Ostasz,
 19. prof. dr hab. Roman Pelczar,
 20. dr hab. Janusz Pezda, prof. UJ,
 21. dr hab. Jan Pisuliński, prof. UR,
 22. dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ,
 23. prof. dr hab. Łukasz Sroka,
 24. dr hab. Stanisław Stępień,
 25. dr hab. Krzysztof Ślusarek,
 26. dr hab. Władysław Tabasz,
 27. prof. dr hab. Marcin Wodziński,
 28. ks. dr Chun Yean Choong, Dr PH
 29. dr hab. Tadeusz Zych, prof. UR