• 9

    Prace Historyczno - Archiwalne

Szanowni Państwo,

Badanie przeszłości, ustalanie nowych faktów historycznych, weryfikowanie tych, które już zostały ustalone lub poszerzanie o nich wiedzy, stanowi istotę funkcjonowania historyków. Zasadą tej działalności jest również upublicznianie swoich badań, publikowanie ich, czemu już od 1993 roku służą „Prace Historyczno-Archiwalne”, których wydawcą jest Archiwum Państwowe w Rzeszowie i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Rzeszowie.

Rzeszów może się poszczycić stosunkowo licznym i bardzo prężnym środowiskiem naukowym historyków. Są oni zawodowo związani z miejscowymi uczelniami, instytucjami naukowymi, muzeami czy licznymi szkołami. To właśnie oni, na przestrzeni minionych lat, byli przede wszystkim autorami tekstów, publikowanych w niniejszym czasopiśmie. W rezultacie „Prace Historyczno-Archiwalne”, będące najdłużej wydawanym w Rzeszowie czasopismem historycznym, stały się istotnym elementem, służącym integracji rzeszowskiego środowiska historycznego.

Zachęcamy Państwa, zarówno historyków związanych z Rzeszowem, jak również innych naukowców z kraju i zagranicy, do publikowania teksów w naszym czasopiśmie naukowym. „Prace Historyczno-Archiwalne”, stawiają sobie za cel sprostanie standardom wysokiego poziomu prezentowanych na swoich łamach tekstów.

Licząc na owocną współpracę, zachęcamy Państwa do publikowania na łamach naszego czasopisma artykułów naukowych, źródeł historycznych, polemik, recenzji czy sprawozdań.

 

Dr hab. Wacław Wierzbieniec

Redaktor Naczelny